KALIX

Sara Bäckström, Gruppchef      

VO Boende, Akutboende enheten       031-3679524

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykiatriveckan 2012 2013

Ann-Christin Briby Programsekreterare vård och omsorgs kontoret

Lindövägen 5a plan 1

601 81 Norrköping  011-152958       ann-christin.briby@norrkoping.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mats Strömbäck  070-1901570

Ledarskaps handledning och organisationskonsult

kursföreståndare för socialpedagog utbildningen

KALIX folkhögskolan      mats.stromback@kalix.fhsk.se

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Lindblom Enhetschef (bla Soluret)

011-152888      eva.lindblom@norrkoping.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Nybom

 0762-103970

thomas@npkonsult.se     http://www.npkonsult.se/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Johansson Enhetschef social psykiatri

Kalkstensgatan 5

60356 Norrköping   011-155257        maria.johansson@norrkoping.se